Persbericht Pegida – 17-04-2022

PERSBERICHT
Amsterdam, 17 april 2022


Geacht College van B&W,


Wij, als Het Platform Turkse Nederlanders (PTN) is een landelijke organisatie, doen een oproep aan
burgemeesters en gemeentebesturen om geen toestemming te geven aan de provocerende acties
van Pegida.


Provocerende acties
Onlangs heeft de extreemrechtse anti-islambeweging Pegida aangekondigd om provocerende
barbecues bij verschillende moskeeën in gemeenten in meerdere delen van het land te organiseren.
Daarnaast is vlak voor het begin van de Ramadan beledigende post ontvangen, waarin onder meer
de islam als fascistisch en terroristisch wordt weggezet. Juist in deze maand van verbroedering en
samenzijn hebben dergelijke acties grote impact op de Islamitische gemeenschap.


Dank en verzoek
Het recht op ongestoorde geloofsbelijdenis van moslims in Nederland komt met de acties van Pegida
onder druk te staan. Inmiddels hebben verschillende burgemeesters en gemeentebesturen geen
toestemming gegeven voor de haat-barbecues en de demonstraties van Pegida voor de betreffende
moskeeën.


Wij willen hen bij deze hiervoor onze grote dankbaarheid uitspreken en verzoeken tegelijkertijd de
andere burgemeesters en gemeentebesturen ook geen ruimte te bieden aan dit soort haat-acties
jegens moslims.


Immers, barbecueën voor moskeeën verstoort niet alleen de openbare orde maar is tegelijkertijd
zeer kwetsend, ook bewust provocerend. Hiermee proberen Pegida en andere extreemrechtse
actiegroepen meer aandacht te krijgen. Wij roepen onze achterbannen en moskeegangers op om
vooral niet in te gaan op dit soort provocaties.

Wie zijn wij?
Het Platform Turkse Nederlanders is een landelijke organisatie en bestaat uit koepels van
verschillende zelf- en ondernemersorganisaties. Met de aangesloten koepelorganisaties bereiken wij
een groot deel van de Nederlands-Turkse samenleving. Wij komen graag op voor onze achterban
daar waar het gaat om het bestrijden van (moslim)discriminatie, stigmatisering en uitsluiting.
Daarnaast ontplooien wij activiteiten die ‘volwaardig burgerschap’ en acceptatie van de TurksNederlandse gemeenschap binnen onze samenleving stimuleren.


Wij danken u voor uw aandacht en de medewerking, en wensen u een vredige periode toe.


Platform Turkse Nederlanders


Correspondentieadres:

Jan Rebelstraat 8
1068 CB Amsterdam
E-mail: info@platformturkned.nl
Voor meer info: 06 42 13 92 23

Leave a comment