Missie & Visie

Gezamenlijk en gecoördineerd op te treden, strategieën te ontwikkelen en activiteiten uit te voeren inzake de kwesties van discriminatie, autonomisering, racisme en “moslimhaat” waarmee de Nederlandse Turkse gemeenschap wordt geconfronteerd en andere kwesties die onze gehele gemeenschap aangaan. Het vinden van de gemeenschappelijke noemers van de Nederlandse Turkse gemeenschap en het in kaart brengen van de ontwikkelingen die onze samenleving heeft doorgemaakt en de waarden die zij heeft toegevoegd aan de Nederlandse samenleving en het overdragen van deze waarden aan positieve agenda’s, de publieke opinie, officiële en maatschappelijke instellingen, politieke partijen en maatschappelijke organisaties, handelend vanuit het beginsel dat bovengenoemde doelstellingen moeten worden bereikt, om onderzoeken uit te voeren die in de ruimste zin effectief zullen zijn.

Gezamenlijk en gecoördineerd op te treden, strategieën te ontwikkelen en activiteiten uit te voeren inzake de kwesties van discriminatie, autonomisering, racisme en “moslimhaat” waarmee de Nederlandse Turkse gemeenschap wordt geconfronteerd en andere kwesties die onze gehele gemeenschap aangaan. Het vinden van de gemeenschappelijke noemers van de Nederlandse Turkse gemeenschap en het in kaart brengen van de ontwikkelingen die onze samenleving heeft doorgemaakt en de waarden die zij heeft toegevoegd aan de Nederlandse samenleving en het overdragen van deze waarden aan positieve agenda’s, de publieke opinie, officiële en maatschappelijke instellingen, politieke partijen en maatschappelijke organisaties, handelend vanuit het beginsel dat bovengenoemde doelstellingen moeten worden bereikt, om onderzoeken uit te voeren die in de ruimste zin effectief zullen zijn.